Tullbeslag en samhällsbesparing

Tullverket har mer än fördubblat sina beslag av smugglad alkohol och narkotika under det första halvåret 2009 och enligt tullverkets nya beräkningsmodell som man presenterade i samband med den nya satsningen på tullverket i Norrland så innebär det här att under årets första sex månader har samhället sparat 2,2 miljarder kronor på att beslagen gjordes.