Samarbete mot sexhandel

Polisen i vårt län och de tre länen norrut gör nu gemensam sak för att komma åt människohandel och prostitution via internet. Förra året gjorde polisen i de fyra länen en kartläggning av människohandel för sexuella ändamål i området och kom fram till bedömningen att det sannolikt finns ett stort mörkertal. Därför kommer en person få jobba heltid för dom fyra polislänen med att följa kriminella verksamheter på internet.

I huvudsak inriktas arbetet mot att kartlägga och sammanställa var den här typen av brottslighet förekommer, vilka personer som är involverade och hur de kommunicerar med varandra.

Att arenan för detta blir internet är ett sätt att följa med i utvecklingen, menar Anders Danielsson, chef för den brottsutredande avdelningen vid Norrbottenspolisen.

– I många fall har mycket av den traditionella prostitutionen som bedrevs ute på gator och torg flyttat in på internet, och utifrån det måste ju polisen ändra sitt arbetssätt, konstaterar han.

--Det här är en brottslighet som vi aldrig kommer att se mellan fingrarna med.

Polismyndigheterna får 390 000 kronor från rikskriminalpolisens operativa råd för att kunna genomföra satsningen.