Västernorrland

Jakttilldelning klar men osäker

Nu har Länsstyrelsen Västernorrland beslutat vad gäller älgjakten 2009/2010. Avskjutningen i länet beräknas bli cirka 8 000 älgar vilket är ungefär samma som i fjol. Under flera år har det fällts 5 älgar per 1 000 hektar inom området Älvarna som är mellan indalsälven och ångermanälven. Men om tilldelningen för det området är rätt är Länsstyrelsen osäker på- och vädjar därför till jaktlagen att noga rapportera älgar som man sett eller skjutit i området.

Den flyginventering som genomfördes under februari månad av Jägarna visar att vinterstammen är 3,7 älgar/1 000 hektar, vilket skulle innebära att avskjutningsnivån skulle vara 1,5 älgar/1 000 hektar för att hålla älgstammen oförändrad.

Flyginventeringsresultatet är överraskande säger Länsstyrelsen, och har beslutat att basera tilldelningen på de lokala samrådens bedömningar, och kommer att följa upp resultatet i början av oktober. Uppföljningen kan innebära en justering av tilldelningarna.