Västernorrland

Barnagalagen 30 år - men våldet mot barn bara ökar

I år har det gått 30 år sedan Sverige som första land i världen införde en lag mot barnaga.
Men våldet mot barn bara ökar, enligt brottsförebyggande rådet, Brå.

Vuxnas våld mot barn har ökat under 2000-talet, enligt Brå. Polisanmälningarna har under senaste åren ökat kraftigt.

Var fjärde löser konflikt med våld
Under 2008 var ökningen hela 23 procent jämfört med 2007. Var fjärde förälder uppger att man löser konflikter med barn med våld. Detta enligt Rädda Barnen.

Man kan tänka sig att en del av ökningen beror på ökad benägenhet att anmäla. Men Elsa Gomez som jobbar aktivt inom Rädda Barnen i Härnösand tror inte att det är hela sanningen:

Våld mot bebisar och handikappade barn ökar mest
Våldet ökar mest mot dom minsta barnen, dom under ett år. Och våldet mot handikappade barn ökar också.

-Det här är dom grupper som har kanske svårast att tala om eller anmäla att dom blivit utsatta. Här kan man troligen inte bara tala om en ökad benägenhet att anmäla.

Den ökade misshandeln och våldet mot barn upptäcks och anmäls  t ex av läkare och vårdpersonal och ibland av grannar som ingriper.

Stress ökar risken
Barn som utsätts för våld måste få mera hjälp att bearbeta det som hänt, tycker Elsa Gomez. Idag ser det väldigt olika ut mellan kommunerna vilken hjälp man erbjuder.

-Hela familjen behöver hjälp. Att småbarn och handikappade barn allt oftare blir slagna och misshandlade kan tyda på en ökad stressnivå hos föräldrarna, tror Elsa Gomez. Det har blivit allt svårare att orka vara en bra förälder.

Barnen behöver också få en möjlighet att prata med vuxna i nån form av hjälptelefon, t ex hos Bris. Och den telefonen behöver bemannas dygnet runt. Barnen ska kunna ringa även på kvällar, nätter och helger om dom behöver. Men då behövs mer pengar, säger Elsa Gomez.

Ulla Öhman
ulla.ohman@sr.se