KRAMFORS

Ingen förtur i bostadskön

Av länets kommuner är det bara Kramfors kommun som ger förtur i bostadskön till olika behövande grupper.

Det visar bostadsmarknadsenkäten som statliga Boverket skickar ut till samtliga 290 kommuner i landet. Av dem svarar knappt hälften, 136 kommuner, att de ger förtur till vissa grupper.

Vanligast är att rörelsehindrade, flyktingar och folk utifrån som fått jobb i kommunen får hjälp med bostad.

Men i Västernorrland är det alltså bara Kramfors kommun som ger den här typen av förtur.