Västernorrland

Vattenledningarna uppdateras

De närmaste åren kommer runt 100 miljoner kronor att grävas ner i marken i Sundsvall, Timrå och Nordanstig. Det handlar om investeringar i vattenledningsnätet.

I Skönsberg påbörjas snart ett stort arbete och det kommer att medföra störningar för de boende i området.

– Planmässigt ska de boende inte brabbas, men man kommer att märka det hela, säger Stig Ångman, produktionschef för Mittsverige vatten.

Den stora delen i infrastruktursatsningen handlar om omdragningen av E4:an.

Även vattenledningsnätet påverkas när det ska anläggas nya stora vägar. Innan byggandet av en högbro kan ta fart måste vattnet dras om.

I Skönsberg börjar arbetet i januari 2010 och ska vara klart ett år senare.

Matilda Jansson
matilda.jansson@sr.se