Västernorrland

Ljungan kan få fisksatsning

Fiskeriverket ska nu stärka fiskevattnen och fiskbestånden runt om i landet och därmed öka turismen. I Västernorrlands län har Ljungan föreslagits att få ökat stöd och prioritering.

För att gynna fritidsfisket och fisketurismen ska Fiskeriverket bland annat höja målsättningen för skydd och utveckling av fiskbeståndet utöver dagens ambitionsnivå för särskilt viktiga arter och områden.

– Fisketurismen är en snabbt växade näring och att ta till vara på detta är viktigt för oss på Fiskeriverket, säger Håkan Carlstrand koordinator på Fiskeriverket.

 Fiskevård så som att försvara vattendrag från vattenkraftutbyggnad, restaurera vatten och att skapa lek - och vandrings möjligheter för fisken kommer stå på agendan.

 – Det här är något som vi jobbar med ständigt men nu ska vi öka takten med arbetet, säger Håkan Carlstand.

 Beslut om vilka vatten, omfattning och prioriteringar tas först till hösten men flera älvar och vattendrag har redan föreslagits däribland Ljungan. Leif Wester från Sundsvalls Sportfiskare välkomnar initiativet från Fiskeriverket.

 – Vi tycker att det är positivt att man satsar på turism och fiske i Sverige för det finns så mycket att hämta i trakten. Vattnet här är fantastiskt, säger Leif Wester.