Sundsvall

Opererades i magen - helt i onödan

En läkare på Sundsvalls sjukhus anmäls efter att en patient blivit magopererad i onödan.

Enligt anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd informerades patienten om att denne hade en tumör som krävde operation, men när operationen genomfördes av ett annat läkarteam än de som först undersökt honom, så hittades ingen tumör i patientens mage.

Patienten uppger att denne har lidit psykiskt av händelsen och inte fått någon förklaring om hur misstaget kunde ske.