Västernorrland

Barnbord ger ryggont

Det är inte bara bra med låga matbord på förskolorna. Det konstaterar Arbetsmiljöverket som tittat närmare på riskerna med matbord i barnhöjd på förskolor i Härnösand och Sundsvall.

Också personalen sitter vid borden i samband med dom pedagogiska måltiderna och för vissa kan det innebära ergonomiska brister och risk för belastningsbesvär.

Arbetsmiljöverket konstaterar också att dom låga borden är en trend på förskolorna i samband med att fler anammar pedagogik enligt Reggio Emilia - och att personal som upplever besvär av dom låga borden inte vågat säga ifrån på grund av den allmänna entusiasmen över pedagogiken.

Men trots det ska det finnas bord i normalhöjd tillgängliga, anser Arbetsmiljöverket.
Arbetsledarna behöver också bättre utbildning i arbetsmiljö och ergonomi, konstaterar verket i sin rapport.