Västernorrland

Populärt kött från utedjur

Efterfrågan på lokalt producerat kött ökar. Handlar det dessutom om naturbeteskött finns en ännu bättre marknad och bonden kan ta betalt för en högre kvalitet.

Göran Rudbäck föder upp lamm i Rossön, i det Ångermanländska hörnet av Jämtlands län. Han har 120 tackor som i år fött 240 lamm.

Göran Rudbäck är med i en ekonomisk förening som ligger i startgroparna att sälja sitt kött från djur som fått beta och äta naturligt, utan inslag av kraftfoder. Man har prövat organisationen några gånger och köttlådorna säljs direkt till kund. Hälften har sålts lokalt och hälften till Stockholmstrakten. Tanken är att gå förbi mellanhänder och med det ibland böndernas egna organisationer. Då kan lantbrukaren få en större del av kakan och leva bättre på sin verksamhet.

Åtminstone om han eller hon dessutom kan ta betalt för den högre kvaliteten på köttet.

I föreningen ingår ett dussin lantbrukare på ömse sidan av länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland, och så här i början hålls priset någorlunda lågt.

– På det stora hela inte mycket dyrare än ICA säger Göran Rudbäck, som säljer hela lådor med hela lamm och en sjättedels nötdjur.