Västernorrland

Gör GBL illegalt nu anser politiker

Den socialdemokratiske Riksdagsledamoten Hans Stenberg vill skynda på narkotikaklassningen av lösningsmedlet GBL, som misstänkts ha orsakat fyra förgiftningsfall i Västernorrland i helgen.

I en skriftlig fråga till socialminister Göran Hägglund skriver han följande.

"Eftersom missbruket av GBL uppenbarligen är ett allvarligt problem är det väldigt angeläget att innehav av GBL snarast kriminaliseras så att polisen ges möjlighet att ingripa mot dem som missbrukar GBL", och han undrar vad socialministern kommer att göra för att påskynda en kriminalisering av GBL.

En statlig utredning har föreslagit att GBL skall narkotikaklassas sommaren 2010, men det tycker alltså Stenberg är alldeles för lång tid.

"Jag vill därför fråga socialministern vad han kommer att göra för att skynda på processen så att utredningsförslaget genomförs snabbare så att polisen snarast ges möjlighet att beslagta GBL och ingripa mot dem som langar denna livsfarliga drog till ungdomar.