Västernorrland

Massvaccinering ökar vårdköerna

Vaccineringen mot svininfluensan kommer att leda till längre köer inom vården och det kommer att bli problem att hitta lokaler och personal för att genomföra massvaccinationerna tror majoriteten av landets smittskyddsläkare i en rundringning som  Dagens Nyheter gjort