Västernorrland

Nya rutiner kring influensan

Det blir nya rutiner för hur den nya influensan A/H1N1 eller svininfluensan som den också kallas, ska hanteras. Förändringen innebär att sjukvården inte ska lägga resurser på att förhindra spridningen i landet, utan att istället fokusera på att minska effekterna av pandemin.

Det är Socialstyrelsen, i samråd med Smittskyddsinstitutet som beslutat att ändra strategin för hur influensan ska tas om hand. 

Nu riktas provtagning, behandling och förebyggande åtgärder mot personer i riskgrupperna. Sjuka och gravida kan komma att prioriteras framför äldre i vaccinationskön.