Ånge

Kräver vite

Ånge kommuns ansöker om att miljödomstolen ska döma ut ett vite mot ett företag.

Enligt kommunen har företaget inte lämnat in något intyg om att en oljecistern har blivit tömd och rengjord.