Örnsköldsvik

Försvaret ignorerade obekväma experter

Experter vid Försvarets materielverk, FMV, fick inte vara med och utvärdera vilket militärfordon som är bäst för Försvarsmakten. Tidigare utredning från FMV visar att fordon från BAE Hägglunds var bäst. Fösvarsmakten valde att experterna skulle bort. Ordern gick till en annan tillverkare.

Det handlar om den omdiskuterade upphandlingen av militärfordon som vanns av finska Patria. På begäran av BAE Hägglunds i Örnsköldsvik prövar nu Länsrätten om Försvarets materielverk, FMV, har brutit mot lagen offentlig upphandling.

Som Ekot tidigare rapporterat gjordes det år 2007 en utredning av experter på FMV som visade att Hägglunds fordon var det enda som klarade försvarets krav. Efter det var experterna inte längre önskvärda. Det var Leif Nylander, chefen för materielproduktion på Försvarsmakten, den myndighet som är uppdragsgivare åt FMV, som krävde att experterna skulle bort.

- Det var ett par personer som efter att vi fattat beslutet om upphandling haft väldigt mycket synpunkter på det beslutet. Då kunde man ifrågasätta deltagandet från sådana personer, säger Leif Nylander.

Konsekvenserna av Leif Nylanders ifrågasättande blev att de främsta experter inte fått vara med och utvärdera vilket militärfordon som är bäst. Att Leif Nylander fått påverka FMV:s offentliga upphandling är anmärkningsvärt. Det säger Malena Britz, forskare på Försvarshögskolan.

- På ett sätt är det verkligen anmärkningsvärt att en chef på en myndighet försöker påverka hur handläggningen av ett ärende sker på en annan myndighet. Samtidigt så säger det en del om hur nära kopplingen är mellan de här olika myndigheterna och att de här personerna känner varandra väldigt väl. Gjorde man inte det skulle man inte kunna komma med sådana påtryckningar, förfrågningar eller önskemål.

Efter det att experterna plockats bort har annan personal på FMV gjort en utvärdering av de anbud som kommit in i den nu aktuella upphandlingen. Så sent som i januari i år kom även de fram till att Hägglunds fordon var bäst.

Men, trots att FMV för andra gången kom fram till det resultatet, beslutade myndigheten i juni att välja Patria. FMV vill inte svara på varför utan hänvisar till den rättsliga prövningen i Länsrätten.

Enligt Ekots källor ligger svaret i den nya materielförsörjningsstrategi som Leif Nylander på Försvarsmakten var med och tog fram i februari 2007. Strategin säger att i första hand ska Försvarsmakten köpa befintliga produkter på marknaden, till skillnad mot Hägglunds fordon som varit under utveckling. Beslutet att istället välja finska Patria ligger alltså i linje med försvarsstrategin och den linjen kan ha drivits hårt, säger Malena Britz, på Försvarshögskolan.

- Eftersom det politiska trycket har ökat kanske det finns personer som verkligen vill leva upp till de politiska önskemålen och därför jobbar mycket hårt för att det ska bli så.

Micael Kallin michael.kallin@sr.se <mailto:michael.kallin@sr.se>