Högakusten/Ådalen

Räddningstjänsten minskar personal

Räddningsstyrkan för Högakusten - Ådalen kan komma att minska med ett tjugotal anställda när räddningstjänsterna i landet tvingas spara.

Räddningschefen Mats Granath har  lagt fram ett sparförslag som innebär att omkring tio heltidsanställda brandmän och minst lika många deltidsanställda får sluta om förslaget genomförs. Orsaken till personalminskningarna är att budgeten de kommande tre åren minskas med tio procent.