Västernorrland

Flyget är i kris - får mer pengar

Norrlandsflyg, som sköter den svenska sjöräddningen med helikopter, får nu mera pengar i ersättning av Sjöfartsverket.

Anledningen till den höjda ersättningen är att Norrlandsflyg har ekonomiska svårigheter till följd av finanskrisen.

Sjöfartsverket menar att det inte går att ersätta Norrlandsflyg med någon annan leverantör och myndigheten måste därför hjälpa företaget att överleva krisen