Örnsköldsvik

FMV bortsåg från Hägglunds rabatt

Försvarets materielverk, FMV, erkänner att det inte tog hänsyn till att BAE Hägglunds i Örnsköldsvik erbjöd en rabatt i så kallade royalties på 1,7 miljarder kronor i försvarets omstridda upphandling av 113 militärfordon.

Det framgår av FMV:s svar till Länsrätten, som prövar om myndigheten har brutit mot lagen om offentlig upphandling.