Västernorrland

Stor brist på jourtandläkare

Patienter kan inte boka tid för behandling och tandläkare får jobba övertid.

Så har det varit i fyra år, ända sedan privattandläkarna drog sig ur jourverksamheten.

Bara i Sollefteå finns ett samarbete, något som Siv Wiberg, tandsköterska på Timrå folktandvård, önskar vore vanligare.

- Det är ju de egna patienterna som går på den här kliniken i Timrå som får stå tillbaka, så är det ju bara helt enkelt.

Stefan Näsman, ordförande i Privattandläkarnas sektion för Mellersta Norrland, säger att man från Privattandläkarnas sida försökt nå en lösning, men att det är svårt att få en dialog med Folktandvården.

- Det finns ju inte det intresset att sitta ner och diskutera saker. Det här var ju ett sätt att sätta press på tandvårdschefen för att få en dialog.

Ett av kraven Privattandläkarna hade var att det bidrag som ges från Landstinget till Folktandvården för merkostnader - exempelvis jourverksamhet - skulle redovisas. Tandvårdsdirektören i Västernorrland, Bo Göran Danielsson, säger dock att något sådant krav har inte funnits, och att dom visst vill förhandla. Något är fel i kommunikationen som gjort att inget jouravtal funnits de senaste fyra åren.

- Jag förstår inte riktigt vad Stefan. Jag har tidigare tagit upp med Privattandläkarnas styrelse att vi är intresserade av ett samarbete kring jouren.

Lasse Edfast