Örnsköldsvik

Personalminskning måste utredas

Arbetsmiljöverket har förbjudit en planerad personalneddragning på Akzo Nobels fabrik i Domsjö i Örnsköldsvik innan en kompletterande riksanalys gjorts.

Totalt 15 av omkring 150 tjänster försvinner i en planerad omorganisation på Akzo Nobel Funktional Chemikals i Domsjö.

Arbetsmiljöverket anser att företaget inte analyserat riskerna med att ta bort 6 av 36 operatörstjänster i produktionen, och att det måste utredas noggrannare.

Huvudskyddsombudet vid Akzo-Nobel i Domsjö Bengt-Olof Hagström säger till SR Västernorrland att eftersom operatörerna hanterar mycket giftiga och brandfarliga kemikalier måste olycks- och hälsorisker utredas ytterligare.

Platschefen vid Akzo Nobel i Domsjö Karl-Axel Johannson säger till SR Västernorrland att en kompletterande riskbedömning kommer att utföras i augusti och under hösten kommer omorganisationen att ske.