Broreparation för hundra miljoner snart klar

Reparationerna av Sandöbron har tagit drygt två år och kostat 114 miljoner. Men om två veckor är det över, då står den gamla bron reparerad och färdig att tas bruk, precis 60 år efter att den byggdas. I dag, fredag, är bron helt avstängd för all trafik, på grund av de sista beläggningsarbetena.