Asylfamilj får stanna, ny ansökan utreds

Den asylsökande familjen Aliev från Azerbadjan får stanna i Sverige i avvaktan på att en ny ansökan om uppehållstillstånd utreds.
Familjen Alievs nya advokat Noémi Lindgren har lämnat in en komplettering till utlänningsnämnden, som beslöt att behandla familjens nya ansökan om uppehållstillstånd. Något man tidigare inte ville göra. Kompletteringen innehöll intyg från barn-och ungdomspsykiatriska kliniken på Sundsvalls sjukhus och från socialtjänstens enhet för barn och familjestöd. Intygen visar att pojken mår succesivt sämre, har ett självdestuktivt beteende, och att det finns risk för att han kommer att fortsätta att försöka skada sig själv. Socialtjänsten i Sundsvall säger i dag att de kommer att behandla familjens ansökan om att placera den 10-årige pojken på ett behandlingshem. Gunvor Jennebo, områdeschef på barn-och familjestöd på socialtjänsten i Sundsvall, säger till Radio Västernorrland att det troligtvist kommer att ta ungefär två veckor att behandla familjen Alievs ansökan om att placera pojken på ett behandlingshem.