Samarbete ska ge fler familjehem

I mitten av oktober startar en kampanj där länets sju kommuner gemensamt ska försöka skaffa fram fler familjehem.
Ett familjehem är ett vanligt hem där man tar emot andras barn eller ungdomar för att vårda och fostra dem när det av någon anledning inte fungerar för barnet att vara kvar hemma. Det råder ofta brist på familjehem i Västernorrland, särskilt för lite större barn och för ungdomar. I dag rekryterar varje kommun sina egna familjhem men tanken nu är att man ska kunna nå bättre resultat genom att samarbeta över hela länet.