Hembräntförsäljaren har erkänt

Båda männen inblandade i tillverkning och försäljning av hembränt i Kramforstrakten har förhörts. En av männen har nu erkänt att han har sålt hembränd sprit.
Polisen vet ännu inte riktigt hur stora mängder sprit det rör sig om. Priset för en sjuttiofemma har legat på mellan 150 och 200 kronor, och det är framförallt missbrukare som handlat. Ingen av männen är dömd sen tidigare.