För många skolokaler i Sollefteå

Skollokalerna i Sollefteå är för många. Pengarna har lagts på lokaler istället för att anställa fler lärare.
Därför har Sollefteå hamnat så långt ner på lärarförbundets ranking av skolorna i landets kommuner. Det säger Jerry Pehrsson ordförande i barn- och skolnämnden i Sollefteå. Nu är risken är stor att flera skolor kommer att få flytta eller läggas ner nästa höst. Just nu pågår två utredningar om skollokaler i Sollefteå. En som handlar om tätortens skolor och en som undersöker skolorna i kommunens utkanter. Än så länge vill kommunen inte säga vilka skolor som ligger i riskzonen. Men små skolor med lite personal och skolor med stora fina lokaler men få elever kan komma att få flytta på sig eller samsas med annan verksamhet.