Fria busskort dras in i Sundsvall

Från och med januari 2004 kommer skolkorten att enadst gälla till 18.30 på vardagar.
Orsaken till indragningen av fria busskort till ungdomar på kvällar och helger är besparingskrav. Christer Tarberg, ansvarig för kollektivtrafiken i Sundsvall tycker att systemet med de fria skolkorten ändå var orättvist: - Det var bara ungdomar som bodde långt bort från skolan som fick fria busskort, medan ungdomar som bodde nära skolan inte hade fria kort. Sedan 1999 har kollektivtrafiken diskuterat om man skulle införa fria busskort för alla ungdomar oavsett hur lång de bor från skolan, eller istället ta bort korten för alla. Besparingskravet avgjorde frågan. Från och med januari 2004 kommer alltså skolkorten att endast gälla på vardagar fram till klockan 18.30.