Förseningar på tåg X2000

X2000 tågen på sträckan Stockholm-Sundsvall-Ånge, dras med förseningar på en och en halv timme på grund av ombyggnad till dubbelspår.
Banverket genomför just nu en ombyggnad till dubbelspår, något som enligt Magnus Anerson informationsansvarig på SJ kommer att öka banverkets kapacitet. Tågen kommer efter ombyggnaden att kunna passera mötande trafik utan att att behöva invänta möte och spårbyte. I framtiden kommer därför restiderna att förkortas och SJ kommer att kunna ta emot ett större antal passagerare, tror Magnus Anerson informationsansvarig på SJ. Ombyggnaden planeras bli klar till klockan 06.00 på måndag morgon, och då ska tågtrafiken löpa enligt tidtabell i gen.