Missnöje med god man

Anette Cedergren i Mellansel har förgäves försökt få en ny god man för sin pappa. Men utan resultat.
Striden har pågått i ungefär ett år och nu gäller frågan om den gode mannen också ska bli förvaltare med utökade befogenheter när det gäller att sköta pappans ekonomi. Anette Cedergren menar att den gode mannen inte tar hand om pappan på ett bra sätt och att det saknas personkemi mellan dem. Tidigare var det Anette och hennes man som skötte om pappans ekonomi och det fungerade bra tycker hon. Anette har skrivit till både tingsrätten och JO i ärendet men utan att få till någon förändring.