Stor brist på familjehem i länet

Idag saknas det familjehemsplats för cirka 25 ungdomar i länet, som borde vara i familjehem, men som hindras på grund av brist på platser. Bristen på lämpliga familjehem gör också att en del barn måste bo långt ifrån sitt hem därför att det inte går att hitta en plats på närmare håll.
Totalt finns idag cirka 230 barn och ungdomar upp till 20 år placerade i famljehem i länets kommuner, barn med olika problem som gör att det inte är lämpligt att dom bor hemma.