Stororder till Alvis Hägglunds

Företaget Alvis Hägglunds har idag fått klart med sin näst största order på bandvagnar under den senaste tioårsperioden. Ordern från det italienska försvaret innebär att Hägglunds ska leverera 112 bandvagnar till ett värde av 520 miljoner, alltså en dryg halvmiljard.
Hägglunds har de två senaste åren nyanställt 200 personer och den här beställningen tryggar sysselsättningen för hela företaget, säger Hägglunds informatrionschef Nils Hörnström.