Svårt nå vårdcentralen på telefon

Det är svårt att komma fram till vårdcentralerna på telefon. Fyra av tio som ringer på förmiddagen får inget svar överhuvudtaget vid första försöket Enligt revisorena är det läkarbrist och tekniska problem med telefonväxlar som är orsaken. Flera vårdcentraler i länet har inget fungerande system med telefonkö, så istället måste patienten ringa upp igen.