Aktion för kortare arbetstid för vägtransporter

För sjunde året håller vägtransportarbetare i hela världen i dag en aktionsdag mot allt för långa arbetstider inom vägtransporter. Kravet är att arbetstiderna inom branschen måste minska och dagens slogan är "Trötthet dödar".
Det är inte ovanligt att chaufförer tvingas arbeta mellan 60 och 70 timmar i veckan. Nu kräver man att arbetstiden ska begränsas till högst 48 timmar per vecka och att också lastning och lossning ska räknas in i den tiden.