Utländska investerare lockas till Västernorrland

Två miljoner satsas på projektet "Position Västernorrland", som ska öka de utländska investeringarna i länet.
Länsstyrelsen satsar 1,3 miljoner på projektet och ISA, Invest in Sweden Agency lägger till ytterligare 700 000 för att öka länets kapacitet och få hit fler investerare från utlandet. Två personer kommer att anställas, en i Örnsköldsvik och en i Sundsvall. De kommer att företräda länet och arbeta med de kontakter som redan i dag finns inom ISA. Enligt Lars Gunnar Rönnqvist på länstyrelsen. handlar det troligtvis om utländska investeringar vad gäller drift och underhåll, cellulosa och IT-sektorn.