Förvaltningschefer istället för landstingsdirektör

Ändra på landsstingsdirektörens mandat och anställ förvaltningschefer, det kräver Centerpartiets landstingsgrupp som vill att det politiska ansvaret i landstinget ska bli tydligare.
Centerpartisterna vill också att länets vårdcentraler ska gå över till en modell som finns på Söråkers vårdcentral. Där har landstinget träffat ett avtal baserat på antal invånare och ålder. Avtalet innebär att vårdcentralen inte får mer pengar om verksamheten går med underskott. Centerpartisterna menar att en god bassjukvård förutsätter ett starkt lokalt inflytande och ansvar.