Biskop besöker Härnösand

Biskopen i Härnesands domkyrkoförsamling, Tony Guldbrandzén kommer nu på torsdag att besöka Härnösands domkyrkoförsamling. Temat vid besöket är Härnösands skol- och stiftstad.
Biskopen kommer att träffa elever och lärare vid Kristinaskolan, Grönbackens förskola och Mitthögskolan. Bland annat kommer man att diskutera domkyrkan som inspiration. Besöket kommer att avslutas med högmässa i domkyrkan i Härnösand, klockan 11.00 på söndag.