En vårdkö i Västernorrland

Landstingsrådet Ewa Söderberg sade återigen vid det pågående landstingsmötet att det finns en enda kö till behandling inom vården. Men länets patienter väntar fortfarande olika länge på samma vård.
Att patienterna i verkligheten får vänta olika länge skyller Ewa Söderberg på läkarna som enligt henne inte informerar att man fritt får välja vilket sjukhus man vill behandlas på. Ewa Söderberg säger att man från politiskt håll gått ut med annonser om att man från 1 januari fritt kan välja sjukhus. Politikerna har tagit upp det med sjukhusdirektörer som i sin tur ska informera sin personal.