Arbete mot rasism i Härnösand

Härnösands folkhögskola har fått 355 000 kronor till projektet Lusten att engagera sig som ska få ungdomar att engagera sig mot rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering.
Projketmedlen kommer att användas till seminarier och en manifestation mot rasismen.