Chef utnyttjar ställning i privata syften

Chefen för det kommunala bolaget Hemab i Härnösand tillbakavisar anklagelserna om att han skulle ha utnyttjat sin ställning för privata syften.
Tjernlund blev störd av motorcykelåkare vid sitt fritidshus. Han kände igen en av motorcykelåkarna och begärde därför ett möte med dennes arbetsgivare, ett litet familjeföretag, där Hemab är kund. Tjernlund säger till Radio Västernorrland att han inte ser något konstigt i sitt agerande och undrar vad radion har med saken att göra.