Kommunfullmäktiges möte inställt, för få ärenden

Kommunfullmäktiges oktobersammanträde i Sundsvalls kommun är inställt. Beslutet att ställa in mötet stöds av folkpartiet.
Att hålla ett fullmäktigemöte kostar ungefär 200 000 kronor. - Eftersom det bara fanns två beslutsärenden vore det inte riktigt att kalla samman fullmäktige, särskilt inte med tanke på kommunens ekonomi, säger Folkpartiets oppositionsråd Lars Persson.