Stödes vattenförsörjning hotad

Hela Stödes vattenförsörjning är hotad sedan Sydkrafts transformator i Nederede läckt olja.
Om oljan når fram till Ede vattentäkt riskerar allt vatten att förorenas. Mats Bergmark, produktionschef på Sundsvall vatten kan ännu inte säga hur allvarlig situationen är. I bästa fall finns oljan i närheen av transformatorn, då kan läckan lätt åtgärdas. I sämsta fall har oljan spridits till grusåsen och rinner nedströms och då kan oljan nå vattentäckten. Det man gör nu är att ta reda på hur långt oljan spridits. Mats Bergmark säger att läget är allvarligt: - Prover tas hela tiden, skulle oljan nå fram till vattentäckten då stoppar vi vattnet, ingen behöver vara orolig för att få i sig förorenat vatten, säger Mats Bergmark.