Metso drar in 40 tjänster

Metso Paper varslar om neddragning med 40 tjänster på verkstan i Sundsvall, det är 10 tjänster för tjänstemän och 30 för kollektivanställda.
Förhandlingar med facket har inletts. Vid årsskiftet kommer Metso Paper Sundsvall AB och Metso Paper Manufacturing, alltså verkstadsbolaget, att gå samman och bli Metso Paper Sundvall AB.