Teleavbrott i Grundtjärn, Eden och Kläppsjö

Det är teleavbrott i 0621-området i Grundtjärn nummerserie 400, i Eden nummerserie 210 och i Kläppsjö nummerserie 310.
Drygt hundra abonnenter berörs. Felet väntas bli åtgärdat till klockan tre i eftermiddag.