Strokeseminarium i Härnösand och Kramfors

I Västernorrland drabbas ungefär 1400 personer av stroke varje år. I Härnösand och Kramfors hålls det informationsmöten om stroke på lördag.
Var 17:e minut drabbas en person av stroke i Sverige, ungefär 30.000 människor drabbas varje år. På lördag ordnas informationsmöten och seminarier om om stroke. I Västernorrland blir det informationsmöten i Härnösand och Kramfors i biblioteken i båda städerna mellan klockan 11.00 och 14.00.