Tekniker på Midlanda försvinner

SAS har varslat 5 tekniker på Midlanda flygplats och 5 på Frösön. Blir det fel på något plan får man ringa Arlanda, något som kommer att innebära förseningar på flera timmar.
Anders Karlsson, en av de varslade teknikerna på Midlanda berättar att det brukar inträffa något fel minst en gång i veckan. Anders Karlsson får sluta 14 januari, hans kollegor tre månader senare. Efter det har SAS inga tekniker kvar på Midlanda och blir helt beroende av att en tekniker från Arlanda kan komma Midlanda för att laga ett flygplan.