Satsning på barn unga och gamla för 2004

Stora besparingar men inga skattehöjningar. Så kan man sammanfatta det förslag till budget för 2004 i Örnsköldsviks kommun som budgetberedningen presenterade idag.
Totalt måste 37,5 miljoner kronor sparas under nästkommande år och som väntat blir det plan- och miljönämnden och Tekniska nämnden som får procentuellt sett spara mest. Omsorgen om barn, unga och gamla prioriteras och kommer att tillföras mer pengar under 2004 jämfört med i år. Övriga kommunala verksamheter får sänkta ekonomiska ramar.