Workshop för bättre matkvalité

Nu ska maten i länet bli säkrare. Inom ramarna för projektet "God livsmedelkvalitet i Västernorrland", ska de kommunala storhushållen få lära sig att upprätta rutiner för kontroll av mat och hygien i köken.
Workshops för anställda på storköken påbörjas på måndag. Nästa steg blir att bjuda in privata restauranger att delta i liknande workshops. Projektet finansiereas av länsstyrelsen, EU-medel, Livsmedelsverket och länets kommuner.