Förslag om 50 anställda inom Sollefteåkommun

50 heltisanställda inom Sollefteåkommun ska bort om kommunen ska klara budgeten med nettokostnader på drygt 930 miljoner kronor och ha oförändrad skatt, det föreslår kommunstyrelsen inför kommunfullmäktige 27 oktober då beslut om budget för 2004 ska fattas.