Ökning av dödsolyckor i Västernorrland

Hittills i år har 15 personer omkommit jämfört med 9 i fjol. Trots mitträcken och hastighetskameror ökar dödsolyckorna, något som vägverket tror beror på alkoholanvändning.
Under de senaste 10 åren omkom i genomsnitt knappt 15 personer i trafiken i Västernorrland under perioden januari-september. Och årets siffra som också är 15, betyder att Vägverket inte lyckats minska antalet döda i trafiken. Gunilla Viberg statistiker på Vägverket Region Mitt i Härnösand, säger att mitträcken och hastighetskameror under senare år hjälpt till att minska de svåra olyckorna. Men Gunilla Viberg oroar sig över att så många kör berusade. Mellan 23 och 25 % av dödsolyckorna har varit alkoholrelaterade. Vägverkets nollvision säger att från 1996 fram till år 2007 ska antalet döda och svårt skadade i trafiken halveras. För att nå dit krävs det att man uppmärksammar framförallt tre saker, säger Bo Sjödin på Vägverket: - Alkohol, hastighet och bältesanvändning. Kör vi nyktra, i tillåten hastighet och har på oss bälterna så klarar vi nollvisionens mål, säger Bo Sjödin.