Fler anmälda fall av barnmisshandel

Barnmisshandeln ökar i Västernorrland. Hittills i år har 28 fall av misshandel eller grov misshandel av barn mellan noll och 6 år anmälts, och det är fler än under hela förra året. Ännu vanligare är det med misshandel av barn mellan 7 och 14 år. Där har det hittills i år anmälts 103 fall. Det enligt färsk statistik från brottsförebyggande rådet. Också antalet våldtäkter har ökat kraftigt i år. Fram till och med september i år hade 43 anmälningar om våldtäkt gjorts till polisen och det är lika många som under hela förra året. Vid många av dom anmälda våldtäkterna träffades kvinnan och förövaren på krogen och ofta står ord mot ord och långt ifrån alla anmälningar leder till åtal.