Granskning av tunnelbygge vid Botniabanan

Just nu pågår europeiska arbetsmiljöveckan. Arbetsmiljöverket inspekterar en rad byggarbetsplatser i länet, och i Örnsköldsvik är det Skanskas tunnelbygge på Varvsberget som ska granskas.
Kemiska risker i arbetsmiljön är årets tema på arbetsmiljöveckan, och tankarna går osökt till Hallandsåsen och tunnelbygget där det farliga tätningsmedlet Rochagil användes med förödande resultat på miljön. Detta är ett av skälen till att det blir just tunnelbygget som granskas. Enligt Skanskas platschef Tommy Forsgren ska det dock inte finnas något att anmärka på eftersom händelserna vid Hallandsåsen har lett till att rutinerna skärpts åtskilligt inom branschen.